บทความในหมวดหมู่ ‘การรับใช้’

เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับใช้

เมื่อพูดถึงคนรับใช้แล้วเรานึกถึงอะไร หลายคนคงจะนึกถึงคนที่คอยรับคำสั่งจากเจ้านายและใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จ แต่นั่นคือผู้รับใช้ตามความหมายของโลกที่เราเห็นอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเอาคำจำกัดความของผู้รับใช้ตามอย่างของโลกมาใช้ในการรับใช้พระเจ้าได้ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้
(more…)

Choir Chime (บทความเก่า)

คอนเสริตร์การรวมตัวของคณะนักร้องประสานเสียงมีรัลจากทั่วโลกที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้นั้น สิ่งหนึ่งที่มีรัลกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ร่วมแสดงในครั้งนี้ก็คือการเล่น Choir Chime ลักษณะของ Choir Chime จะเป็นเหมือนกับแท่งเหล็กที่มีที่เคาะติดอยู่ตรงปลาย ซึ่งเมื่อกระตุกข้อมือเพื่อให้ที่เคาะกระทบกับปลายของแท่งเหล็กก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้น โดยแต่ละชิ้นก็จะให้เสียงของแต่ละโน๊ตที่แตกต่างกันไป วิธีการเล่นก็คือแต่ละคนจะต้องถือแท่งเหล็กนี้คนละ 2 อัน หรือ 2 ตัวโน๊ต จากนั้นจึงเคาะตัวโน๊ตของตนตามเพลงที่คอนดักเตอร์จะบอกให้เล่น ซึ่งจำนวนคนที่เล่นก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนโน๊ตในแต่ละเพลงว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งในบางเพลงนั้นจะต้องใช้คนถึง 18 คน จึงจะสามารถเล่นเพลงนั้นได้อย่างสมบูรณ์
(more…)

ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ (บทความเก่า)

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงรายเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานคอนเสริตร์ของคณะนักร้องประสานเสียงมีลัลที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งคอนเสริตร์ในครั้งนี้นั้นนับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของคณะนักร้องประสานเสียงมีลัลจากทั่วทุกมุมโลก ในทุกๆปีคณะนักร้องประสานเสียงมีลัลจะมีการรวมตัวกันของทุกๆสาขาในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อทำพันธกิจในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางเสียงเพลง และในปีนี้เราได้เลือกเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทย โดยที่เชียงรายนั้นเราจะไปทำพันธกิจรวมเป็นเวลา 2 วัน โดยในวันแรกเราจะไปร้องเพลงเพื่อหนุนใจเด็กกำพร้าชาวอาข่าที่มูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า และในตอนเย็นเราจะมีคอนเสริตร์ที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อหนุนจิตชูใจคริสเตียนไทยที่นั่นรวมทั้งประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านเสียงเพลงสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ โดยที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนั้นเราตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้ามาฟังประมาณ 1 พันคน และในวันรุ่งขึ้นเราตั้งใจจะไปร้องเพลงเพื่อหนุนใจพี่น้องที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยา และศูนย์พระคริสตธรรมเบธเอล (แม่สาย)
(more…)

การเป็นผู้รับใช้ที่ดี

คริสเตียนกับการรับใช้นั้นเป็นของคู่กัน เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและมีพระคุณต่อเรามากมายเพียงใด และถ้ามีอะไรที่เราพอจะทำเพื่อพระองค์ได้ เราก็อยากจะทำอย่างเต็มที่ เราทุกคนอยากจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้า อยากจะปรับปรุงและพัฒนาการรับใช้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายมากยิ่งขึ้น แต่คำถามก็คือเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าแล้วหรือยัง แล้วเราจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีได้อย่างไร
(more…)