บทความในหมวดหมู่ ‘ถาม – ตอบ’

คำถาม – ในมัทธิวบทที่ 10 บอกว่าถ้าจะตามเรามาก็ให้ละทิ้งครอบครัว…พ่อ..แม่..พี่น้อง.. พระเยซูสอนให้เราทิ้งครอบครัวจริงหรือ

มัทธิว 10
34 “อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลก เรามิได้นำสันติภาพมาให้ แต่เรานำดาบมา
35 เรามาเพื่อจะให้ ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดา และลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัว
36 และผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกัน
37 ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา ผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา
(more…)

คำถาม – พวกคริสเตียนชอบโม้ว่า “…ไม่‍มีสิ่ง‍หนึ่งสิ่ง‍ใดซึ่งพระ‍เจ้าทรงกระ‌ทำไม่‍ได้” (ลูกา 1:37) แต่ถ้าคนไม่เชื่อท้าพิสูจน์เมื่อไหร่ ก็จะบอกว่า “..อย่าทด‍ลองพระ‍องค์ผู้เป็นพระ‍เจ้าของท่าน” (มัทธิว 4:7)

เป็นความจริงที่ว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” พระคำตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องราวของนางเอลิซาเบธที่เป็นหญิงชราและเป็นหมัน ไม่มีบุตร ในสังคมของคนยิวนั้นการไม่มีลูกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมาก แต่ในตอนนี้พระเจ้าได้ให้เอลิซาเบธตั้งครรภ์ ทั้งๆที่เธอแก่และเป็นหมัน นี่จึงทำให้นางเอลิซาเบธมีความยินดีเป็นอย่างมาก และจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า “…ไม่‍มีสิ่ง‍หนึ่งสิ่ง‍ใดซึ่งพระ‍เจ้าทรงกระ‌ทำไม่‍ได้”
(more…)