บทความในหมวดหมู่ ‘การอธิษฐาน’

กล้าขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่

เราเคยอธิษฐานขออะไรใหญ่ๆจากพระเจ้าหรือไม่? หลายครั้งเมื่อเราประสบปัญหา หลายครั้งเมื่อเราเดินมาถึงทางตัน หลายครั้งเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เกินกำลังที่เราจะควบคุมได้ เราทำอย่างไร? ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนตอบว่าอธิษฐานต่อพระเจ้าและฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์ แต่ในความเป็นจริงเราได้ฝากไว้กับพระองค์จริงๆหรือไม่? การฝากไว้กับพระองค์ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่านั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า เราต้องอธิษฐานและฝากไว้กับพระองค์ด้วยความมั่นใจ ด้วยความเชื่อ และด้วยความคาดหวังที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา
(more…)

เราต้องทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ เราจะเห็นว่าทุกคนที่มาหาพระเยซู ทุกคนที่ร้องทูลขอต่อพระเยซู ไม่มีสักคนเดียวที่พระองค์ไม่ทรงตอบ นอกจากนี้ใน ฟิลิปปี 4:6 พระเจ้าก็อยากให้เราทุกคนทูลความปรารถนาของเราต่อพระองค์ “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ”
(more…)