บทความเดือน January, 2013

ย้อนรอยต้นกำเนิดมนุษยชาติ

มีทฤษฏีมากมายที่พยายามอธิบายถึงความเป็นมาของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร บ้างก็ว่าเกิดมาจากความบังเอิญของเซลที่มารวมตัวกัน บ้างก็ว่าเกิดมาจากลิงแล้ววิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน แม้ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ต้นกำเนิดได้ แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านพยายามย้อนรอยประวัติศาสตร์ของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าแรกเริ่มนั้นมนุษย์อาศัยอยู่ที่ใด และหากย้อนรอยไปถึงบรรพบุรุษของมนุษย์เราได้ บางทีก็อาจจะสามารถหาคำตอบถึงต้นกำเนิดของมนุษย์ได้
(more…)

ผู้นมัสการที่แท้จริง – True Worshiper

เมื่อพูดถึงการนมัสการ  ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่ไม่รู้จัก  แต่ก็ยังมีคริสเตียนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนมัสการ  แล้วการนมัสการที่แท้จริงคืออะไร?
(more…)