บทความเดือน February, 2013

พระเจ้าทดสอบความเชื่อเราอย่างไร จากคำเทศนาของ ริก วอเรน

ปกติเวลาเราอยากจะไปไหน เราก็จะไป อยากกินอะไรเราก็จะกิน อยากทำอะไรเราก็จะทำ เรามักจะทำในสิ่งที่เราคาดหวัง และเราก็พยายามทำมันให้สำเร็จ และนี่ก็เป็นกฎของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันที่จะให้เรา จะตอบคำอธิษฐานของเราตามที่เราคาดหวัง หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความเชื่อ” พระเจ้าให้เราตามความเชื่อ เหมือนที่บอกไว้ในมัทธิว 9:29 ว่าจะให้เป็นไปตามความเชื่อของเรา
มัทธิว 9
29 แล้วพระองค์ทรงถูกต้องนัยน์ตาเขา ตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด”
(more…)