บทความเดือน March, 2013

ข่าวดีในวันอีสเตอร์

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับเราทุกคน ทำไมนะหรือ? เหตุผลก็คือเป็นวันที่พระเยซูได้ทรงมีชัยเหนือความตายและประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับมนุษย์ทุกคน

คำถามก็คือเราเชื่อหรือไม่ และเราได้ต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือยัง?  และที่สำคัญเราได้ทำหน้าที่ของเรามากน้อยแค่ไหนในการบอกข่าวดีนี้ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า
(more…)