บทความเดือน April, 2013

การเป็นผู้รับใช้ที่ดี

คริสเตียนกับการรับใช้นั้นเป็นของคู่กัน เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและมีพระคุณต่อเรามากมายเพียงใด และถ้ามีอะไรที่เราพอจะทำเพื่อพระองค์ได้ เราก็อยากจะทำอย่างเต็มที่ เราทุกคนอยากจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้า อยากจะปรับปรุงและพัฒนาการรับใช้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายมากยิ่งขึ้น แต่คำถามก็คือเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าแล้วหรือยัง แล้วเราจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีได้อย่างไร
(more…)

ตายแล้วไปไหน

เรา คงเคยดูหนังผี ไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนๆในโลกล้วนแล้วแต่มีแนวคิดที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน เท่าไร นั่นก็คือเราจะเห็นวิญญาณต่างๆของคนที่ตายไปแล้วลอยวนเวียนไปมาบนโลกนี้ นี่เป็นเรื่องจริงหรือ? เป็นไปได้ไหมที่เมื่อเราตายไปแล้ววิญญาณเราจะดับสูญ หรือเป็นเหมือนคนนอนหลับที่ไม่รู้สึกตัวอะไร? หรือว่าวิญญาณเราล่องลอยไปที่อื่นที่ไม่ใช่ในโลกนี้?
(more…)