บทความเดือน June, 2013

โหราศาสตร์เรื่องจริงหรือหลอกลวง

มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่เราไม่ค่อยอยากอ่านบ้าง? ถ้าให้ตอบตามความเป็นจริงผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่อยากจะอ่านหรือข้ามพระคำบางเล่มบางตอนไป บางคนก็อาจจะไม่ชอบพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ หรือไม่ก็เลวีนิติ เพราะมีแต่บทบัญญัติต่างๆมากมาย อ่านแล้วก็จำไม่ได้และไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไม
(more…)

จงยกแคร่ของเจ้าแบก เดินไปเถิด

ยอห์น 5
1 หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
2 ในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่ง ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า เบธซาธา เป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลัง
3 ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมาก คนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่
4 ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า ลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราว และเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้น ผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น
(more…)