บทความเดือน July, 2013

การอัศจรรย์

2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-17
1 นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรีย เป็นคนสำคัญมากของพระราชา เป็นคนมีเกียรติ เพราะว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ ท่านเป็นวีรบุรุษด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรื้อน
2 ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้น ได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาจากแผ่นดินอิสราเอล และเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามาน
3 เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะ ผู้ซึ่งอยู่ในสะมาเรีย ท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย”
(more…)

เราต้องทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ เราจะเห็นว่าทุกคนที่มาหาพระเยซู ทุกคนที่ร้องทูลขอต่อพระเยซู ไม่มีสักคนเดียวที่พระองค์ไม่ทรงตอบ นอกจากนี้ใน ฟิลิปปี 4:6 พระเจ้าก็อยากให้เราทุกคนทูลความปรารถนาของเราต่อพระองค์ “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ”
(more…)

เมื่อไร้เสียงตอบ

เราหลายคนคงชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้า   การเข้ามาแทรกแซงของพระองค์เพื่อช่วยผู้เชื่อให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้าย  เรื่องเหล่านี้หนุนใจเรา   เร้าใจเราให้กระตือรือร้นในการอธิษฐาน  และในหลายๆครั้งก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่อีกครั้ง  โดยเฉพาะในเรื่องของการอธิษฐาน   เราจึงอธิษฐานด้วยความมั่นใจ  ด้วยความเชื่อ   เรารู้สึกถึงการเข้าถึงพระเจ้าในระดับที่ลึกขึ้น  เรามีประสบการณ์ใหม่ในการอธิษฐานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  เราขอ   หา  และเคาะ  ร้องเรียกหาพระเจ้าตามแบบอย่างกา รอธิษฐานในพระคัมภีร์อย่างร้อนรน
(more…)