บทความเดือน August, 2013

จงชื่นชมยินดี

บ้านเมืองเราขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาและภาวะวิกฤติต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองที่กำลังวุ่นวาย ปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้น และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย แต่ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญปัญหาที่รุนแรงระดับไหนก็ตาม พระคัมภีร์ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าของย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” ฟิลิปปี 4:4 แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องชื่นชมยินดีด้วย? มีเหตุผลหลายประการที่เราน่าจะชื่นชมยินดี โดยจะขอกล่าวถึงบางประการดังต่อไปนี้
(more…)

พระคัมภีร์

ถ้าพูดถึงพระคัมภีร์  เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนก็คงจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี  และรู้ดีว่าเราจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน  เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น  เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรดี  อะไรเป็นที่ชอบพระทัย  และอะไรดียอดเยี่ยม  วันนี้จึงอยากจะมาทบทวนกันอีกทีว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านนั้นคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร
(more…)