บทความเดือน September, 2013

เมื่อพระเจ้าบอกว่า “ไม่”

เราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยมีความฝันหรือมีเป้าหมายในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเรียน  หน้าที่การงาน  ความรัก  ครอบครัว  หรือแม้แต่ในด้านการรับใช้พระเจ้า  บางคนอยากที่จะเป็นพยานนำคนมาเชื่ออย่างมากมาย  บางคนอยากจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่เกิดผล  บางคนอยากจะเป็นมิชชันนารีนำเข้าประเสริฐไปสู่คนต่างเชื้อชาติที่ไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเจ้า  แต่ไม่ว่าเรามีความปรารถนาที่ดีเพียงใดก็ตาม  หากสิ่งที่เราคาดหวังนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า  หากพระองค์ทรงปฏิเสธเรา  เราจะมีท่าทีอย่างไร?  เราจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร?
(more…)

ชัยชนะเหนือความบาป

ตั้งแต่ที่เราเริ่มได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้านั้น  เราคงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าเราทุกคนเป็นคนบาปและเราไม่สามารถที่จะเอาชนะความผิดบาปต่างๆเหล่านั้นได้  หลายคนพยายามทำความดีเพื่อลบล้างบาปที่ตนเองทำและหวังว่าการพยายามทำดี  คิดดี  จะทำให้เราลดการทำบาปลง  นอกจากนี้ยังจะช่วยลดโทษของบาปที่เราสมควรที่จะได้รับด้วย  เหมือนกับการทำบุญไถ่โทษ  แต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั้น  เรารู้ว่าการกระทำดีใดๆนั้นไม่สามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษของบาปได้  จะมีเพียงโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้  และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้น  เป็นเรื่องจริงที่ว่าบาปต่างๆที่เราเคยกระทำได้รับการอภัยแล้ว  เราไม่จำเป็นที่จะต้องชดใช้บาปใดๆ  และเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันที่เราสามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า  แต่ทำไมในความเป็นจริงแล้วเรายังคงพ่ายแพ้ต่อการทดลอง  ทำไมเรายังคงทำบาปเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีก  หลายครั้งที่เราพลาดพลั้งไป  เรารู้สึกผิดและสารภาพบาป  และแน่นอนที่พระองค์ทรงยกโทษบาปผิดให้เราเสมอ  เพราะพระองค์ทรงสัญญาเช่นนั้น  แต่ไม่ช้าไม่นานเราก็กลับไปทำบาปซ้ำๆแบบเดิมอีกทั้งๆที่เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า  ทั้งๆที่เราพยายามจนสุดความสามารถที่จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์  แต่เราก็ทำไม่ได้  แล้วเราเป็นคนที่ผิดปกติหรือเปล่า?  แล้วคริสเตียนคนอื่นๆประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับเราหรือไม่?  หรือว่านี่คือชีวิตคริสเตียนที่ใครๆเขาเป็นกัน?
(more…)