บทความเดือน November, 2013

เตรียมพร้อมสำหรับพระพร

เป็นความจริงที่ว่าคนเรามักไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ เรามักมองดูผู้คนรอบข้างแทนที่จะมองดูที่ตัวเอง หลายครั้งเรามักจะมองแต่สิ่งที่เราไม่มีแทนที่จะมองดูว่าตัวเองมีสิ่งใด หลายครั้งเราอยากที่จะเก่ง อยากที่จะฉลาดเหมือนบางคนที่เรารู้จัก หลายครั้งเราอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เราอยากมีงานที่ดี อยากมีเงินเดือนที่สูง อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นแค่ความฝัน ไม่เคยเป็นจริงสักที เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะอวยพรเรา? หรือเราคิดว่าการอวยพรจากพระเจ้านั้นเป็นเรื่องแปลก พระพรเป็นเรื่องเฉพาะของบางคนเท่านั้น!!
(more…)