บทความเดือน February, 2014

นิยามรัก

เราทุกคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกับคำว่า “รัก” เป็นอย่างดี ความรักนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของสามีภรยาที่มีต่อกัน ความรักฉันท์พี่น้อง ความรักแบบเพื่อน หรือแม้แต่ความรักแบบอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตามความรักที่เราพบเห็นนี้เป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงแต่แสงสะท้อนหรือเงาของความรักที่เที่ยงแท้นั่นเอง ถ้าอย่างนั้นความรักที่สมบูรณ์นั้นคืออะไร?
(more…)

อันตรายของบาป

ถ้ามีคนกล่าวว่า “การดื่มสุรานั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริง? ในขั้นแรกเราคงต้องทำความรู้จักก่อนว่าสุรานั้นคืออะไร และร่างกายเราตอบสนองอย่างไรเมื่อดื่มเข้าไป ผลต่อสุขภาพในระยะยาวนั้นเป็นอย่างไร ผลกระทบที่มีต่อคนรอบข้างเป็นอย่างไร นอกจากนี้เรายังอาจจะดูจากสุขภาพของผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพของโทษของสุราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(more…)