บทความเดือน March, 2014

แหล่งพลัง

แม้ว่าราคาน้ำมันในขณะนี้จะสูงขึ้นๆอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีใครที่จะหยุดใช้น้ำมัน ทั้งนี้เนื่องจากน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในแวดวงอุตสาหกรรม ความจำเป็นในด้านการขนส่งต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายล้วนแล้วแต่ขาดน้ำมันไม่ได้ แม้ว่าเราจะพยายามหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากแหล่งอื่นๆ แต่ก็ไม่สามารถทำให้คนหยุดใช้น้ำมันได้ และหากไม่มีน้ำมันทุกอย่างก็คงจะหยุดชะงักลง เหมือนกับชีวิตของเราที่ต้องการอาหารเพื่อเป็นพลังงานให้กับร่างกาย หากเราไม่กินอาหาร ในที่สุดเราก็จะต้องตายเช่นเดียวกัน
(more…)

ความสุข

หากเราดูหนังแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่จะพบว่าจะจบแบบมีความสุขหรือ Happy Ending และทุกคนก็ชอบให้หนังแต่ละเรื่องจบแบบนี้ ทั้งนี้เนื่องจากเราทุกคนต้องการความสุข อย่างไรก็ตามคำนิยามของคำว่าความสุขของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนคิดว่าการมีเงินทองมากมายนั่นแหละคือความสุข ในขณะที่บางคนคิดว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่การที่มีคนที่คอยเคียงข้างเราและเข้าใจเราต่างหากที่เรียกว่าความสุข แต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักความสุขเลยก็เป็นได้ แล้วเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุข? อะไรถ้าหากเรามีแล้วชีวิตนี้เราไม่ต้องการอะไรอีก?
(more…)

รู้จักศัตรู

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้จักศัตรูของเรา หากเราปรารถนาที่จะมีชัยชนะในสงคราม ในชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกัน เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์ แต่เรากำลังต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วต่างๆ เหมือนกับที่บอกในพระธรรมเอเฟซัส 6:12 ว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักกับศัตรูของเรา เพื่อที่เราจะได้รู้จักยุทธอุบายต่างๆของมันและระวังตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูได้
(more…)