บทความเดือน May, 2014

คริสเตียนกับการแข่งขัน

โลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เราเรียนรู้จักการแข่งขันตั้งแต่เด็กมา ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย และแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วก็ตาม แต่การแข่งขันยังไม่สิ้นสุด เรายังคงแข่งขันในหน้าที่การงาน เพื่อจะได้ก้าวหน้า เพื่อจะได้มีฐานะที่ดีและมั่นคงขึ้น เราทุกคนต่างพยายามเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อให้ความสามารถของตนเองสูงขึ้น เพื่อที่จะชนะคนอื่นหรือเพื่อยกระดับตนเองให้ดีกว่าเดิม และดูเหมือนว่าเราคงไม่สามารถแยกการแข่งขันออกไปจากวิถีชีวิตของเราได้
(more…)

ความบาป

สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นนับวันยิ่งจะเลวร้ายลงทุกทีๆ เมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์ในแต่ละวัน เราจะพบเห็นข่าวต่างๆที่น่าสลดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันตาย ปัญหาการใช้ความรุนแรง การข่มขืน การปล้นชิงทรัพย์ ปัญหายาเสพติด ฯลฯ แม้ว่าเราจะพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยมาตรการต่างๆ แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะแท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหา ต้นเหตุของความเลวทรามต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากบาปที่อยู่ในแต่ละบุคคล ซึ่ง “พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป” กาลาเทีย 3:22 และ “เค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมา” ปฐมกาล 8:21 ดังนั้นหากต้องการจะจัดการกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เราต้องกำจัดบาปที่อยู่ในตัวของแต่ละคนก่อน แล้วสังคมจึงจะได้รับการแก้ปัญหา
(more…)