บทความเดือน September, 2014

เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับใช้

เมื่อพูดถึงคนรับใช้แล้วเรานึกถึงอะไร หลายคนคงจะนึกถึงคนที่คอยรับคำสั่งจากเจ้านายและใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ทำงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จ แต่นั่นคือผู้รับใช้ตามความหมายของโลกที่เราเห็นอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเอาคำจำกัดความของผู้รับใช้ตามอย่างของโลกมาใช้ในการรับใช้พระเจ้าได้ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้
(more…)

จงเคารพผู้นำ

ในการทำงานนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพแล้วจะต้องมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดหรือความสามารถของแต่ละคน โดยในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีผู้นำคอยดูแลและรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้าใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากคนเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถรับผิดชอบหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ การแต่งตั้งหัวหน้าเรียงตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบจึงมีความสำคัญ ซึ่งหลักการนี้ก็ได้มีการนำมาใช้ในงานของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน
(more…)