บทความเดือน October, 2014

หลักเบื้องต้นในการอ่านพระคัมภีร์ (ตอน 1)

หนังสือดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของเรา เราถูกปลูกฝังให้อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้เนื่องจากเราเชื่อว่ายิ่งอ่านมากเท่าใด เราก็จะยิ่งรู้มาก ยิ่งฉลาดมากเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันกับคนอื่น แต่ความเข้าใจหรือการตีความหนังสือเล่มนั้นๆก็อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ระดับการศึกษา สภาพแวดล้อมของแต่ละคนซึ่งล้วนแล้วแต่แตกต่างกัน การอ่านพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงควรที่จะรู้หลักการเบื้องต้นในการอ่าน เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อที่เราจะสามารถสอนหรือแนะนำผู้เชื่อใหม่ให้สามารถเข้าใจพระคำของพระองค์ได้
(more…)

ถอยเพื่อรุกหรือหันหลังกลับ

หากเราดูภาพยนต์เกี่ยวกับสงคราม เมื่อมีการสู้รบย่อมมีฝ่ายหนึ่งรุกขึ้นหน้าและอีกฝ่ายหนึ่งถอยหลังกลับ แต่การหันหลังนั้นไม่ได้หมายถึงการพ่ายแพ้เสมอไป ในบางครั้งกลับเป็นกลยุทธิ์ในการต่อสู้โดยการแกล้งทำเป็นแพ้เพื่อที่จะให้ศัตรูหลงกล และรุกขึ้นหน้าอีกครั้งเพื่อพิชิตข้าศึกจนได้ชัย
(more…)

มาสู้ความกัน

ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้น เมื่อทำอะไรผิด หรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เรามักจะหาทางหลบหนีหรือกลบเกลื่อนความผิดนั้น และหากถูกจับได้เราก็มักจะไม่ยอมรับผิด แต่กลับโยนความผิดไปให้ผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ตั้งแต่สมัยปฐมกาล ตั้งแต่ความบาปได้เริ่มเข้ามาในโลก
(more…)

พร้อมหรือยัง

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีภาพยนต์มากมายหลายเรื่องที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับวันสิ้นโลก นั่นแสดงว่ามีคนจำนวนมากเชื่อว่าสักวันหนึ่งโลกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในชั่วอายุของเขาอีกด้วย แล้วเราในฐานะผู้เชื่อเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้? และพระคัมภีร์มีคำตอบสำหรับเรื่องเหล่านี้หรือไม่?
(more…)