บทความเดือน February, 2015

ระวังเวลาว่าง

โดยปกติแล้วเราใช้เวลาว่างทำอะไรกัน? บางคนอาจจะตอบว่าคงจะหาได้ลำบากเพราะงานและภาระต่างๆที่มีนั้นมากจนไม่อาจจะหาเวลาว่างได้เลย ในขณะที่บางคนก็มีเวลาว่างมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดี โดยปกตินั้นเวลาว่างไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไร ตรงข้ามกลับเป็นสิ่งที่ดี เพราะได้ทำให้บางคนมีเวลาทำสิ่งที่ตนอยากทำ หรือได้มีเวลาพักผ่อนจากสิ่งรอบข้าง อย่างไรก็ตามทุกๆสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายย่อมขึ้นอยู่กับตัวเรา เวลาว่างก็เช่นเดียวกัน หากเราใช้ไม่ถูกก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราได้เช่นกัน
(more…)