พร้อมหรือยัง

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีภาพยนต์มากมายหลายเรื่องที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับวันสิ้นโลก นั่นแสดงว่ามีคนจำนวนมากเชื่อว่าสักวันหนึ่งโลกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในชั่วอายุของเขาอีกด้วย แล้วเราในฐานะผู้เชื่อเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้? และพระคัมภีร์มีคำตอบสำหรับเรื่องเหล่านี้หรือไม่?
ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดสำหรับเรา นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังให้หมายสำคัญต่างๆมากมายแก่เราว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมา ตัวอย่างของหมายสำคัญเหล่านั้นก็เช่น

การที่ความกลัวเกี่ยวกับอนาคตจะแผ่ขยายและปกคลุมไปทั่ว ในลูกา 21:25-26 บอกว่า “จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น มนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า บรรดาสิ่งซึ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน”

แม้ว่าจะเกิดความกลัวขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่พระคัมภีร์ได้เตือนสติเราว่าอย่าตื่นตระหนก แต่ให้เรามีความยินดี เพราะใกล้ถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรา “เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น ท่านทั้งหลายจงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว” ลูกา 21:28

หมายสำคัญอีกอย่างก็คือการที่จะมีคนอ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ และเกิดการสอนแบบผิดๆแผ่ขยายไปทั่ว เพื่อล่อลวงคนให้หลงไปจากทางของพระเจ้า “ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี่ หรือ อยู่ที่โน่น อย่าได้เชื่อเลย ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้” มัทธิว 24:23-24

การหันออกไปเสียจากความจริง หรือการที่คนเราชอบเยาะเย้ยและมักทำตามใจปรารถนาของตัวเองก็เป็นอีกหมายสำคัญหนึ่ง “พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกปีศาจ ซึ่งมาจากการหน้าซื่อใจคดของคนที่โกหก คือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมาร” 1 ทิโมธี 4:1-2 “จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” 2 เปโตร 3:3-4 ก่อนวันสิ้นยุคนั้นพฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นแก่ตัวมากขึ้น จะถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกเท่านั้น รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน “แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ” 2 ทิโมธี 3:1-5

การเกิดการกันดารอาหาร การเกิดสงครามตามที่ต่างๆ การต่อสู้กันของกลุ่มชนตามที่ต่างๆทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ยุคใหม่จะมาถึง “ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึง เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก ซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่” มัทธิว 24:6-8

หมายสำคัญอีกอย่างที่สำคัญก็คือการที่ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปยังที่ต่างๆทั่วโลก “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14

เราจะเห็นได้ว่าหมายสำคัญต่างๆนั้นมีมากมาย และหลายๆอย่างได้บังเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เราทุกคนจำเป็นต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายแล้ว หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าในเมื่อหมายสำคัญหลายๆอย่างได้บังเกิดขึ้นแล้ว ถ้าอย่างนั้นเมื่อไรละที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา? บางคนต่างคาดเดาเวลาไปต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าก่อนปี 2000 บ้างก็ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในปี 2000 แต่จนถึงเวลานี้พระองค์ก็ยังไม่เสด็จกลับมาเสียที นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้วันเวลาที่แน่นอนนั้น “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” มัทธิว 24:36 คำถามที่เราควรจะถามตัวเราเองในเวลานี้นั้นไม่ใช่ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไร แต่เราควรถามตัวเราว่าเราพร้อมแล้วหรือยัง ตอนนี้เราเป็นเหมือนหญิงโง่ที่ถือตะเกียง 5 คนนั้น หรือว่าเราจะเป็นหญิงพรหมจารี 5 คนที่มีปัญญาที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อรอเจ้าบ่าว สิ่งที่เป็นความจริงก็คือพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจงเตรียมพร้อมเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

โดย  พายุแห่งความเปรมปรีดิ์