ขึ้นบ้านใหม่

ได้มีโอกาสไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่น้องคริสเตียนครอบครัวหนึ่ง บรรยากาศภายในงานนั้นต่างก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี แต่เขาได้เล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้บ้านหลังนี้มานั้นเขาต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานับประการ แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าทำให้พวกเขาสามารถมีบ้านหลังนี้ได้ เดิมเขาได้วางเงินจองบ้านของโครงการแห่งหนึ่งเอาไว้ ก่อนที่จะเข้าอยู่เขาก็ได้ทำการตกแต่งต่อเติมบ้านบางส่วน อย่างไรก็ตามระหว่างการโอนบ้านก็เกิดมีปัญหาบางประการกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อเขาได้อธิษฐานกับพระเจ้า เขาก็รู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้บ้านหลังนี้กับเขา แต่ก็เป็นการยากเช่นกันที่จะตัดใจจากบ้านใหม่หลังนี้ เนื่องจากเขาได้ลงมือลงแรงกับบ้านหลังนี้พอสมควร สุดท้ายเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยการยกเลิกสัญญาซื้อขายบ้านหลังนี้ และเริ่มต้นหาบ้านใหม่อีกครั้ง ในเวลาไม่นานเขาก็ได้พบกับบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าและใหญ่กว่าเดิม ขอบคุณพระเจ้า เพราะพระเจ้าของเราทรงทราบดีว่าเราต้องการสิ่งใดและพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอ

พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า ร่างกายของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนบ้านขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน” 1 โครินธ์ 6:19 เรารู้หรือไม่ว่ากว่าที่พระองค์จะได้บ้านหลังนี้ซึ่งก็คือตัวเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงทุกข์ยากเพียงไร? ความทุกข์ยากของพระองค์ถึงขนาดที่ได้กราบทูลต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ลูกา 22:42 แม้ว่าจะมีความยากลำบากรออยู่ข้างหน้า แต่พระเยซูทรงเลือกที่จะเชื่อฟังพระบิดา พระองค์ทรงยอมซื้อเราทุกคนด้วยราคาแพง พระองค์ต้องยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้ได้เรากลับคืนมา

แม้ว่าพระองค์จะต้องจ่ายค่าบ้านใหม่แต่ละหลังของพระองค์ในราคาสูง แต่พระองค์ก็ทรงยินดีและเต็มใจ พระองค์ไม่เพียงแต่ซื้อบ้านเท่านั้น พระองค์ยังทรงทำความสะอาดบ้านใหม่ด้วย ความสกปรกต่างๆที่เคยหมักหมมมาตั้งแต่บ้านหลังนั้นได้เริ่มต้นขึ้นได้ถูกขจัดออกไปสิ้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตกแต่งบ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้นๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ในบ้านทุกๆหลังของพระองค์ และ “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17 ต่เราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าสภาพบ้านของพระองค์ในวันนี้นั้นเป็นอย่างไร? เรายังคงรักษาบ้านหลังนี้ให้สะอาดและน่าอยู่เหมือนกับวันแรกที่พระองค์ทรงซื้อมาหรือเปล่า? บ้านที่พระองค์ทรงซื้อมานั้นคุ้มค่ากับการลงทุนที่พระองค์ได้ทรงกระทำไปหรือไม่? ถ้าคำตอบคือไม่ ยังไม่สายที่เราจะปรับปรุงบ้านของพระองค์เสียแต่วันนี้ สิ่งใดที่ไม่ดี ที่ใช้การไม่ได้ก็จงละทิ้งเสีย หากสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็หมั่นคอยดูแลและกระทำให้จำเริญขึ้น เพื่อความยินดีของพระองค์จะเต็มเปี่ยมในวันที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาเยี่ยมบ้านของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและรับเราทุกคนไปอยู่กับพระองค์ในบ้านนิรันดร์บนสวรรค์

โดย  พายุแห่งความเปรมปรีดิ์